Instrumenter

Korpset har en rekke med instrumenter, som musikantene først får låne gratis, deretter til en årlig leie. 
Instrumentparken holdes oppdatert ved å reparere instrumenter der det er mulig, og ved å søke om midler til kjøp av nye instrumenter ved behov.

Nedenfor er noen veiledninger til vedlikehold av ulike instrumenter.
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:25
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:25
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:25
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:24
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:24
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:24
Ċ
Haukeland Kronstad Skolekorps,
24. mai 2017, 10:24
Comments