Kontakt

Korpset har de fleste øvingene på Haukeland Skole, men noen konserter på Kronstad Skole.


Kontaktpersoner:


Leder: Jørgen Fagerbekk

mobil: 48042370
jorgenfagerbekk@gmail.comPostaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
v/ Jørgen Fagerbekk
Kalfarveien 53
5022 Bergen
 

Fakturaaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
v/ Sandra Halilovic
Jonas Lies vei 25,
5053 Bergen
sandrah98@hotmail.com 

Kontonummer: 5220.22.22544 (DnB)
Vipps: 19387


Organisasjonsnummer 876572982
Undersider (1): Telefonliste
Comments