Kontakt

Korpset har de fleste øvingene på Haukeland Skole, men noen konserter på Kronstad Skole.


Kontaktpersoner:


Leder: Tom Eide Osa

mobil: 92064171
tom.osa@grieg.uib.no

Nestleder: Helga Golten Thue
mobil: 92211559
helga.thue@gmail.com


Postaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
v/ Tom Eide Osa
Hunstadsvingen 18,
5053 Bergen
 

Fakturaaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
v/ Sandra Halilovic
Jonas Lies vei 25,
5053 Bergen
sandrah98@hotmail.com 

Kontonummer: 5220.22.22544 (DnB)
Vipps: 19387


Organisasjonsnummer 876572982
Undersider (1): Telefonliste
Comments