Kontakt

Korpset har de fleste øvingene på Haukeland Skole, men noen konserter på Kronstad Skole.


Kontaktpersoner:


Leder: Kjell Rennestraum

mobil: 92203134
kj-renn@online.no


Postaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
c/o Haukeland Skole
Stemmeveien 1, 5009 Bergen
 

Fakturaaddresse:
Haukeland Kronstad Skolekorps
v/ Birgithe Schjerven Roald
Bjørndalen 44B
5009 Bergen
birgithe.roald@gmail.com

Kontonummer: 5220.22.22544 (DnB)
Vipps: 19387


Organisasjonsnummer 876572982
Undersider (1): Telefonliste
Comments