Musikk i SFO

Korpset samarbeider med SFO på Haukeland Skole og Kronstad Skole om å gi elever ved skolene tilbud i musikk med rytmelek i grupper en time i uken. Elevene får prøve ulike instrumenter, og lære litt noter. Kurset holdes i SFO-tiden på hver av skolene. SFO er behjelpelig med å samle elevene til øvingene, mens korpset har ansvar for det padagogiske. "Musikk i SFO" er et gratis tilbud. Instruktørene har musikalsk utdanning fra universitet eller høyskole. Orientering om tilbudet blir sendt ut gjennom SFO ved slutten av hvert kalenderår. 

Tilbudet gjelder for perioden januar til juni, og elevene vil få tilbud om å bli aspiranter til korpset ved slutten av kurset.
Som aspiranter vil de få låne instrumenter til å ta med seg hjem for øving hjemme, og deltaking i aspirantgrupper.
Comments