Øvingene‎ > ‎

Vaktliste vår 2020


Vaktene skal være den gode voksenkontakten for alle musikantene og se til at øvingene blir en god og trygg opplevelse for alle. - Hvis foresatte bytter vakter innbyrdes, meld i fra på SMS til mobil nr. 92211559  (Helga Golten Thue)

Arbeidsfordeling:

Styrevakt 1 

1 Kjøper inn frukt og kjeks.
2 Låser opp dørene seinest kl. 17.00.
3 Rigger i stand for øvingene til juniorer og hovedkorps. Begge i senteret oppe i 2.etasje ved biblioteket.. Setter frem nok stoler til at hovedkorpset kan øve der etterpå.(Musikantene i hovedkorpset setter selv opp stativene). 
4 Tar i mot musikantene og fører oppmøte for juniorkorpset. 
5 Finner fram utstyr for tillaging av frukt etc. og kaffetrakter og setter det på skolekjøkkenet (eller i et klasserom dersom kjøkkenet er opptatt av andre).
6 Lager til saft og kjeks-kos til juniorer og hovedkorps 18.15. 
7 Påser at musikantene i hovedkorpset er klar til øving presis kl 18.30.
8 Leverer nøklene til styrevakt 2 når denne kommer.

Styrevakt 2 + foreldrevakt 
Fører oppmøte for hovedkorpset.
2 Rydder opp etter saft og kjeks-kosen.
3 Ser til at musikantene oppfører seg i pausen. (Ikke ballspill eller voldsom lek innendørs!)
Lager til frukt og saft-pause klokken 19.30 og rydder opp etter denne.
5 Deltar i oppryddingen etter øvingene og ser til at pulter etc. blir plassert tilbake på rett sted. 
6 Inspiserer lokalene til slutt og låser alle dører.

Vaktordning i samband med seminarer settes opp etter avtale før hvert seminar.


Comments